V dvadsiatich rokoch môjho života, počas štúdia na VŠ a presne týždeň pred mojou svadbou som mal vážnu dopravnú nehodu, pri ktorej som utrpel fraktúru krížového stavca L3. Hrozilo mi, že ochrniem, vďaka Bohu a lekárom sa tak nestalo, samozrejme následky zostali v čoraz častejších a väčších bolestí krížov, k čomu sa pridružila len tak znenazdajky senná nádcha a alergia na prach. Bez liekov utlmujúcich alergické prejavy sa už nedalo žiť. Tí, čo trpia alergiami, vedia o čom je reč. Na pozvanie môjho priateľa som sa zúčastnil na zhromaždení Kresťanského spoločenstva, kde som uveril a prijal do svojho srdca, že skrze vieru v Ježiša Krista Nazaretského je možné dosiahnuť spasenie a večný život. Uveril som tomu, že Ježiš Kristus žije a koná v životoch ľudí, pomáha a uzdravuje a bude konať aj v mojom živote. Na jednom zo zhromaždení dal pastor výzvu, aby tí ktorí trpia nejakou chorobou alebo bolesťou, a veria tomu, že ich Ježiš Kristus môže uzdraviť, nech prídu dopredu . Tak som si povedal, verím v to, že ma Ježiš uzdraví z mojich chorôb a bolestí. Skrze modlitbu pastora som prijal do svojho života uzdravenie a prežil som zázrak. Po alergii ne je už ani stopy, zabudol som, čo je to bolesť krížov. Vďaka Bohu, náš Pán má rád každého a každý, kto v Neho uverí a prijme Ho za svojho Pána a Spasiteľa sa dokáže dostať zo všetkých chorôb a trápení. Bez Ježiša si svoj život už neviem ani predstaviť. Vďaka Pánovi