Vo februári 2011 som prijal Pána Ježiša Krista za  svojho osobného  Spasiteľa. Za ten krátky čas Boh vykonal mnohé veľké veci v mojom živote. Okrem iného som bol uzdravený z pálenia záhy, z bolesti hlavy  ... ,      mnohí   by   však mohli namietať, že sú to choroby “neviditeľné“ a že išlo o vsugerovanie. Ja však viem, že to bolo inak. Jeden z mojich najsilnejších Božích dotykov, ktorý som zažil, bolo uzdravenie z  „viditeľnej“ choroby  –  mal som bolestivý vred, ktorý mi znepríjemňoval život dlhšie ako rok. Ani po chirurgickom zákroku sa môj stav nezlepšil.
Bol som na uzdravujúcej bohoslužbe a vtedy som vedel, že sa to podarí. Bola tam veľmi silná atmosféra viery  a keď sa za mňa pastor modlil, prijal som, že v Ježišových ranách som uzdravený. Ani na chvíľu som nezapochyboval.   A  nasledujúce dni som len čakal, čo sa bude diať. A diali sa samé dobré veci.  Žiadna bolesť,  žiadne  mokvanie .... .      Na  tom  mieste mi zostala len malá jazva, ktorá mi bude pripomínať ten zázrak. Vďaka Pánovi, Pán je dobrý a veľkorysý.