Modlitba Spasenia

Bože, verím, že Ježiš Kristus je Syn Boží, a že zomrel za moje hriechy. Verím, že na tretí deň vstal z mŕtvych, aby som bol spasený. Prosím ťa odpusť mi moje hriechy, pretože som hriešnik. Pane Ježišu príď do môjho srdca, naplň ma Duchom Svätým, aby som sa znovu narodil. Ďakujem Ti za večný život. Verím, že som spasený a prešiel som z tmy do kráľovstva svetla. Pomôž mi študovať Bibliu a robiť to, čo sa hovorí v Tvojom slove. Uveď ma do dobrého zhromaždenia, kde je vykladané Božie slovo, aby som mohol rásť a byť Tebou použitý. V mene Ježišovom.

Amen.